Zsypy do gruzu

Praca dekarza może być niezwykle dochodowa. Bywa również niebezpieczna, wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu, a ludzie którzy pracują w tym zawodzie, powinni cechować się wysokim poziomem odpowiedzialności i rozwagi. Jeżeli mamy własną firmę dekarską nie zawsze możemy zweryfikować, jakie podejście mają nasi pracownicy do zasad BHP. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują nowi pracownicy. Największy wpływ mamy jednak na sprzęt jakim pracują.

Sprzęt wykorzystywany w pracy dekarza możemy podzielić na kilka głównych kategorii:

– sprzęt ochrony indywidualnej (na przykład kaski, uprzęże),
– sprzęt ochrony zbiorowej (na przykład zsypy do gruzu),
– sprzęt roboczy (na przykład winda dekarska, wciągarka linowa oraz drabina dekarska),

Z pośród tego sprzętu jednym z najbardziej istotnych jest sprzęt ochrony zbiorowej. Sprzęt taki z jednej strony chroni najwięcej osób jednocześnie, a z drugiej często jest wykorzystywany w celu usprawnienia pracy. Zsyp do gruzu jest to właśnie taki element.

Korzystanie ze zsypu do gruzu

Zsyp do gruzu umożliwia nam ewakuację gruzu oraz innych materiałów z wyższych kondygnacji do kontenera, bez konieczności znoszenia go. Jednocześnie zabezpiecza osoby przebywające w obrębie prac, przed uderzeniem zrzucanymi elementami. Zsyp do gruzu powinien mieć odpowiedni atest oraz być prawidłowo zainstalowany. Przede wszystkim, ważne jest aby zwrócić uwagę czy poszczególne moduły są montowane, w odpowiedniej odległości od siebie. Jest to niestety nagminnie nadużywane na polskich budowach.